ЯК ОТРИМАТИ ПОСВІДКУ НА ТИМЧАСОВЕ ПРОЖИВАННЯ

Кількість переглядів: 11319

Про що: 
Ви дізнаєтеся, хто може отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні та які документи для цього потрібні.

Посвідка на тимчасове проживання надає право іноземцю або особі без громадянства тимчасово проживати на території України на підставах, визначених українським законодавством. Основним законодавчим актом, що регулює відповідне питання є Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».


Право на отримання посвідки на проживання в України мають іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну:

 • для працевлаштування;
 • для участі у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих у встановленому порядку;
 • для проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи іншої канонічної діяльності за запрошенням релігійних організацій та за погодження з державним органом, який здійснив реєстрацію відповідної релігійної організації;
 • для участі у діяльності філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій іноземних держав, зареєстрованих у встановленому порядку; 
 • для роботи в представництвах іноземних суб’єктах господарювання в Україні, зареєстрованих у встановленому порядку; 
 • для роботи у філіях або представництвах іноземних банків, зареєстрованих у встановленому порядку;
 • для  провадження культурної, наукової, освітньої діяльності на підставах і в порядку, встановлених міжнародними договорами України або спеціальними програмами, а також іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою участі в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи участі в діяльності волонтерських організацій, зареєстрованих в Україні в установленому порядку;
 • для роботи кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації;
 • та є засновниками та/або учасниками, та/або бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи, зареєстрованої в Україні, та розмір частки власності яких або іноземної юридичної особи, бенефіціаром (контролером) якої такі іноземці або особи без громадянства є, у статутному капіталі української юридичної особи становить не менше 100 тис. євро за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком на дату внесення іноземної інвестиції;
 • з метою навчання; 
 • з метою возз’єднання сім’ї з особами, які є громадянами України або які під час перебування на законних підставах на території України у окремо визначених випадках уклали шлюб з громадянами України; 
 • з метою возз'єднання сім'ї з окремо визначеними категоріями іноземців та осіб без громадянства, що перебувають на території України;

Крім того, право на отримання посвідки на проживання в України мають іноземці та особи без громадянства, які після завершення  граничного терміну перебування в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні (далі - ПТПІ), звернулися із заявою про отримання посвідки на тимчасове проживання 

Документи для оформлення посвідки (у тому числі замість втраченої або викраденої) подаються до державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, центру надання адміністративних послуг та територіальних органів/територіальних підрозділів ДМС за місцем проживання іноземця або особи без громадянства. При цьому, документи для оформлення посвідки подаються не пізніше ніж за 15 робочих днів до закінчення встановленого строку перебування в Україні.

Для оформлення посвідки іноземець або особа без громадянства подають:

 • паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу D, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України;
 • документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (у разі подання документів законним представником);
 • переклад на українську мову сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку;
 • дійсний поліс медичного страхування;

документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, або документ про звільнення від його сплати.

Для окремих категорій іноземців та осіб без громадянства вимагається подача також додаткових документів. 

Посвідка видається протягом 15 робочих днів з дати прийняття документів від іноземця або особи без громадянства.


Посвідка видається строком на один рік, крім окремих визначених законодавством випадків. Так, іноземцям та особам без громадянства, які відповідно до закону прибули в Україну для працевлаштування, посвідка видається на період роботи в Україні, який зазначається в дозволі на застосування праці. Іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну для участі в реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих у встановленому порядку, посвідка видається на строк реалізації проекту міжнародної технічної допомоги, який зазначається в реєстраційній картці проекту. Іноземцям та особам без громадянства, які є засновниками та/або учасниками, та/або бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи, зареєстрованої в Україні, посвідка видається на два роки. Іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання, посвідка видається на період навчання, який визначається наказом закладу освіти про встановлення періодів навчання для іноземних студентів.


Іноземцеві або особі без громадянства може бути відмовлено у наданні тимчасової посвідки на проживання, у разі, коли: 

 • іноземець або особа без громадянства мають посвідку чи посвідку на постійне проживання (крім випадків обміну посвідки), посвідчення біженця чи посвідчення особи, якій надано додатковий захист, які є дійсними на день звернення;
 • іноземець або особа без громадянства перебувають на території України з порушенням встановленого строку перебування або щодо них діє невиконане рішення уповноваженого державного органу про примусове повернення, примусове видворення або заборону в’їзду;
 • дані, отримані з баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують надану іноземцем або особою без громадянства інформацію;
 • встановлено належність особи до громадянства України;
 • за видачею посвідки звернувся законний представник, який не має документально підтверджених повноважень для її отримання;
 • іноземцем або особою без громадянства подано не в повному обсязі або з порушенням строків, визначених пунктами 17 і 18 цього Порядку, документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі посвідки;
 • отримано від Національної поліції, СБУ, іншого державного органу інформацію про те, що дії іноземця або особи без громадянства загрожують національній безпеці, громадському порядку, здоров’ю, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні;
 • паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, підроблений, зіпсований чи не відповідає встановленому зразку, чи належить іншій особі, чи строк його дії закінчився;
 • встановлено факт подання іноземцем або особою без громадянства завідомо неправдивих відомостей або підроблених документів;
 • виявлено факти невиконання іноземцем або особою без громадянства рішення суду чи державних органів, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або вони мають інші майнові зобов’язання перед державою, фізичними або юридичними особами, включаючи ті, що пов’язані з попереднім видворенням за межі України, у тому числі після закінчення строку заборони подальшого в’їзду в Україну;
 • в інших випадках, передбачених законом.


Не пізніше ніж за 15 робочих днів до закінчення встановленого строку перебування в Україні іноземець або особа без громадянства мають право повторно звернутися до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта в разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими їм було відмовлено в оформленні чи видачі посвідки. 


Якщо вас зацікавили окремі питання, пов’язані з темою Інструкції, чи інші питання, – ви завжди можете поставити їх юристам ТІ Україна, відвідавши розділ «Запитання юристу» на нашому сайті.


Посилання: 


Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»

Порядок оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 322


 • Коментарі
Завантаження коментарів...